close

Blog . Profile . Archive . Email


حرفهای از جنس دلتنگی

,

ساعت 20:53 توسط بایرام و سمیه| |

,

ساعت 22:44 توسط بایرام و سمیه| |

,

ساعت 22:23 توسط بایرام و سمیه| |

,

ساعت 12:29 توسط بایرام و سمیه| |

,

ساعت 12:25 توسط بایرام و سمیه| |

,

ساعت 20:42 توسط بایرام و سمیه| |

,

ساعت 19:11 توسط بایرام و سمیه| |

,

ساعت 12:48 توسط بایرام و سمیه| |

,

ساعت 19:11 توسط بایرام و سمیه| |

,

ساعت 20:10 توسط بایرام و سمیه| |

,

ساعت 13:24 توسط بایرام و سمیه| |

,

ساعت 15:44 توسط بایرام و سمیه| |

 

دیر گاهیست که تنها شده ام

قصه ی غربت صحرا شده ام

وسعت درد فقط سهم من است

باز هم قسمت غمها شده ام

دگر ایینه زمن بی خبر است

که اسیر شب یلدا شده ام

من که بی تاب شقایق بودم

همدم سردی یخها شده ام

کاش چشمان مرا خاک کنند

تا نبینم که چه تنها شده ام...

نوشته شده در یک شنبه 5 تير 1390برچسب:,ساعت 17:42 توسط بایرام و سمیه| |

,

ساعت 14:56 توسط بایرام و سمیه| |

,

ساعت 17:14 توسط بایرام و سمیه| |

,

ساعت 15:3 توسط بایرام و سمیه| |

,

ساعت 18:51 توسط بایرام و سمیه| |

,

ساعت 10:21 توسط بایرام و سمیه| |

,

ساعت 10:33 توسط بایرام و سمیه| |

,

ساعت 20:14 توسط بایرام و سمیه| |

                     قاصدک غم دارم

                    غم اوارگی و دربدری

                  غم تنهایی و خونین جگری

                  قاصدک وای به من همه از خویش مرا می رانند

                       همه دیوانه و دیوانه ترم می خوانند

                  مادر من عم هاست مهد و گهواره من ماتم است

                                   قاصدک دریابم.

                 روح من عصیان زده و طوفانیست

                  اسمان نگهم بارانیست

                  قاصدک غم دارم غم به اندازه سنگینی عالم دارم

                غم من صحراهاست افق تیره او ناپیداست

                   قاصدک دیگر از این پس منم و تنهایی

                   وبه تنهایی خو در هوس عیسایی

                 و به عیسایی خود منتظر معجزه ای_غوغایی

                       قاصدک حال گریزش دارم

               می گریزم به جهانی که در ان پستی نیست

               پستی و مستی و بد مستی نیست

                می گریزم به جهانی که مرا ناپیداست

                   شاید ان نیز فقط یک رویاست

  

                                                                   

نوشته شده در دو شنبه 23 خرداد 1390برچسب:,ساعت 18:6 توسط بایرام و سمیه| |

,

ساعت 16:37 توسط بایرام و سمیه| |

,

ساعت 22:11 توسط بایرام و سمیه| |

,

ساعت 19:46 توسط بایرام و سمیه| |

,

ساعت 12:20 توسط بایرام و سمیه| |

,

ساعت 11:42 توسط بایرام و سمیه| |

,

ساعت 18:54 توسط بایرام و سمیه| |

,

ساعت 17:3 توسط بایرام و سمیه| |

,

ساعت 21:48 توسط بایرام و سمیه| |

,

ساعت 10:5 توسط بایرام و سمیه| |


Power By: LoxBlog.Com